Missie & Visie Lees meer over de beweegredenen van onze organisatie

Missie
SonoSkills streeft ernaar om eerste- en tweedelijns zorgprofessional op te leiden om zeer bekwame en kritische echografisten te worden die het idee van life long learning omarmen.
Deze echografisten scannen hun patiënten op een veilige en informatieve manier voor verschillende doeleinden. Zo kunnen de scans zowel een diagnostische of een prognostische als een interventionele, rehabilitatieve of evaluatieve functie hebben.

Visie
Inspireren en opleidingen van de volgende generatie van gezondheidsprofessionals.