photo Doc. dr. sci.  Đorđe Jelić, MD, PHD

Doc. dr. sci. Đorđe Jelić, MD, PHD Radiology Trainer

Doc. dr. sci. Đorđe Jelić je specijalist radiolog i jedan je od vodećih priznatih stručnjaka regije u radiološkoj dijagnostici MSK sustava. Dipolomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine.
Specijalizaciju iz radiologije položio na Vojnomedicinskoj Akademiji(VMA) u Beogradu, gde je, u Institutu za radiologiju, radio od 1999. do decembra 2002. godine.
Od 2003. godine zaposlen u Institutu za radiologiju Kliničkog centra Srbije(KCS) na poslovima neuroradiologa u Urgentnom Centru KCS, Odeljenje CT dijagnostike.
Od novembra 2005. godine radi u Eurodijagnostici na poslovima CT i MR dijagnostike.
Član je Srpskog lekarskog društva(SLD), Sekcije za radiološku dijagnostiku.
Član je izvršnog komiteta Udruženja neuroradiologa Srbije i Crne Gore(UNRSCG) koje je član Svetske federacije udruženja neuroradiologa-World Federation of Neuroradiological Societies (WFNRS).
Bio je član redakcije Radiološkog Arhiva Srbije(RAS).
Ima više od 40 stručnih i naučnih radova, od čega 31 autorski, publikovanih na domaćim i internacionalnim kongresima i u domaćim i inostranim stručnim publikacijama.
Predavač po pozivu na Management in Radiology(MIR) Budapest 2006. i Oxford 2007. godine.
Od 2019 godine počeo je suradnju sa SonoSkills-om te aktivno djeluje kao predavač na SonoSKills-ovim edukacijama u Srbiji i regiji.